Clera Heddiw

Dolenni

Digwyddiadau

Ymaelodi a Chofrestru

Telynor Cymru

Tŷ Gwerin

Alawon i'w Chwarae

Gweithdai a sesiynau

Dolenni

 

 

 


TELYNOR CYMRU

Telynor Cymru 2016
Mae Telynor Cymru 2016 yn dathlu 200 mlwyddiant geni John Roberts 'Telynor Cymru' (1816-1894), un o'r ffigurau pwysicaf yn ein traddodiad gwerin.

John Roberts
Sipsi Cymreig oedd John ac roedd yn enwog yn y 19eg ganrif am chwarae'r Delyn Deires Gymreig.

Trysor y Sipsiwn
Trosglwyddwyd trysor cerddoriaeth delyn y Sipsiwn Cymreig drwy chwe chenhedlaeth o deulu John Roberts i'w or-wyres Eldra Jarman, a thrwyddi hi i Robin Huw Bowen.

Robin Huw Bowen
Pan fu'n ymweld ā gwlad Paraguay yn 2013 i chwarae yn Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, gwelodd wlad lle mae traddodiad werin ei Hofferyn Genedlaethol yn fywiog iawn. Yng Nghymru, y delyn yw'r unig agwedd ddi-dor o'n traddodiad offerynnol gwerin, ac eto, hi yw'r offeryn lleiaf amlwg ar sīn werin Cymru heddiw; anelwn at gywiro hyn drwy'r prosiect.


Cyngor Celfyddydau Cymru
Buom yn llwyddiannus yn ein cais am gefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac dyma gychwyn ar y gwaith.


Mae hwn wedi galluogi i ni drefnu safle we yn arbennig ar gyfer y prosiect: www.telynor.cymru sydd yn cynnwys yr holl fanylion diweddaraf.


Gwnaeth ymweliad Womex ā Chaerdydd y llynedd les mawr i godi proffeil canu traddodiadol ac i newid agwedd y sector i werthfawrogi potensial ein traddodiad i gyffroi pobl lawn gymaint ag adrannau eraill y celfyddydau. Mae diffyg hyder ac anwybodaeth yn rhy aml yn amlygu eu hunain ar y sīn Gymreig, ac yn peri i ormod o berfformwyr gredu 'nad iddyn nhw' y mae'r pethau hyn, am ba reswm bynnag. Mae 'na amharodrwydd yn y byd clasurol i dderbyn repertoire ac arddull werin o ddifrif, ac mae'r telynorion gwerin yn aml gydag agwedd rhy amaturaidd ac yn ofni'r her o chwarae repertoire mwy soffistigedig. Ymgais felly yw'r prosiect yma i geisio datblygu hyder yn y repertoire ac yn y gallu i'w berfformio, ac yna, broffesiynoldeb wrth ei gyflwyno, yn union fel y gwelwyd traddodiadau eraill yn gwneud yn ystod Womex.

Ein Cynllun
Cynhaliom wersi dros Gymru i chwarae ym modd y Sipsi yn ystod 2015, dan arweiniad Robin, a bydd rhagor o weithdai yn rhedeg dros Gymru yn 2016 i roi'r cyfle i delynorion ddysgu'r grefft. Anelwn at berfformio cyngherddau'n genedlaethol ar draws Gymru yn 2016 i ddathlu dauganmlwyddiant John Roberts. Mae telynorion ar draws Gymru yn dysgu dull chwarae'r Sipsi, drwy'r glust, i ganu'n halawon traddodiadol ar y delyn. Mae'n gwefan www.telynor.cymru yn cyflwyno gwybodaeth diweddaraf y prosiect ac mae adran ohonni wedi'i neulltio ar gyfer disgyblion y prosiect yn unig i gefnogi ac i ategu'r gwersi lleol. Ar y wefan hefyd ceir nodiant alawon, cyngor a gwybodaeth berthnasol ac mae Robin wedi recordio fideos hyfforddi sydd yn awr ar gael i aelodau'r prosiect ar y wefan.
Am holl wybodaeth gyfoes y prosiect, ewch at www.telynor.cymru.

Byddwch yn rhan ohonno
Os ydych yn delynor(es) ac am ymuno yn y prosiect. e-bostiwch: robin@teires.com neu: telynorcymru@sesiwn.com. Os nad ydych yn delynor(es), pasiwch y wybodaeth ymlaen at unrhyw gyfeillion sy'n delynorion os gwelwch yn dda.

English >>>>

anfonwch e-bost yma
CLERA HEDDIW | Y DEGAWD CYNTAF | Y DELYN | Y CRWTH | Y FFIDIL | Y PIBGORN | Y PIBAU |
CYNGERDD Y GALERI | DOLENNI | DIGWYDDIADAU | NEWYDDION | YMAELODI A CHOFRESTRU
Safle gan Mercwri