Clera Heddiw

Offerynnau

Y Glerorfa

Digwyddiadau

Ymaelodi a Chofrestru

Telynor Cymru

Alawon i'w Chwarae

Gweithdai a sesiynau

Tŷ Gwerin

Siopa

Dolenni

Y Degawd Cyntaf

Archif

 

 

 

I ddathlu penblwydd Clera yn 10 oed, trefnwyd cyngerdd arbennig yn y Galeri, Caernarfon.

I weld neu i brynu lluniau o'r noson cliciwch yma ac ar dudalen flaen photoscymru cliciwch ar Digwyddiadau/Events.

Os am brynu recordiad o'r noson cliciwch yma

Fersiwn PDF o Raglen y noson (yn cynnwys 19 o alawon a chwaraewyd), cliciwch yma

 

 

Gweler isod ymateb rhai aelodau o'r gynulleidfa ar ddiwedd y noson:

"Mae hon yn garreg filltir bwysig nid yn unig i gerddoriaeth draddodiadol ond i gerddoriaeth yng Nghymru yn gyffredinol ....mae gwawr newydd wedi torri yn nhraddodiad cerddorol Cymru." - Wyn Thomas, Ysgol Gerddoriaeth Prifysgol Cymru, Bangor

 

 

"Noson wirioneddol wych. Ro'n i mor falch 'mod i wedi medru bod yno." - Dwynwen Berry, Caernarfon

 

 


"Roedd y brwdfrydedd a'r hwyl o'r llwyfan yn heintus ac yn cydio ym mhawb. Noson i'w chofio." - Mair Gibbard, Pwllheli

 


 

 

"Roedd safon y perfformio a'r amrywiaeth a gyflwynwyd yn gwneud i rywun ymfalchïo o gael bod yn rhan o'r profiad." - Celt a Meira Roberts, Talsarnau

"Os byth yr a'i i'r nefoedd, fel hyn dwi isio hi fod." - Owen Elias Owen, Bethesda

 

 

"Dwi ddim wedi gweld dim byd tebyg i hyn erioed. Ardderchog yn wir." - Meredydd Evans, Cwmystwyth

 

 


"Noson hapus, hwyliog, fythgofiadwy. 'Roedd cyfeilles Saesnag efo fi, a chafodd argraff arbennig arni hithau hefyd." - Sarah Roberts, Pencaenewydd

 

 

 

 

 

 

 

English >>>>

anfonwch e-bost yma
CLERA HEDDIW | Y DEGAWD CYNTAF | Y DELYN | Y CRWTH | Y FFIDIL | Y PIBGORN | Y PIBAU |
CYNGERDD Y GALERI | DOLENNI | DIGWYDDIADAU | NEWYDDION | YMAELODI A CHOFRESTRU
Safle gan Mercwri