Clera Heddiw

Offerynnau

Y Glerorfa

Digwyddiadau

Ymaelodi a Chofrestru

Telynor Cymru

Alawon i'w Chwarae

Gweithdai a sesiynau

Tŷ Gwerin

Siopa

Dolenni

Y Degawd Cyntaf

Archif

 

 

 


NEWYDDION

Gweithdy Caerdydd, Hydref 2007

Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug, Awst 2007


Agoriad Canolfan Tŷ Siamas, Dolgellau, Mehefin 17, 2007
Bu’r ‘Glerorfa’ yn perfformio ar Sgwar Dolgellau fel rhan o ddathliadau agoriad y ganolfan traddodiadau gwerin newydd, gyda’r Bandarall yn cyfeilio i’r dawnsio awyr agored. Prynhawn braf a hwyliog!

Gweithdy Aberystwyth Mai 26, 2007
Cafwyd Gweithdy llwyddiannus yn Ysgol Penweddig, Aberystwyth. Roedd camerâu Cwmni Da yno’n ffilmio a gwelwyd y rhaglen ar S4C ar Orffennaf 15.

 

 

English>>>

anfonwch e-bost yma
CLERA HEDDIW | Y DEGAWD CYNTAF | Y DELYN | Y CRWTH | Y FFIDIL | Y PIBGORN | Y PIBAU |
CYNGERDD Y GALERI | DOLENNI | DIGWYDDIADAU | NEWYDDION | YMAELODI A CHOFRESTRU
Safle gan Mercwri