Clera Heddiw

Offerynnau

Y Glerorfa

Dolenni

Digwyddiadau

Ymaelodi a Chofrestru

Telynor Cymru

Alawon i'w Chwarae

Gweithdai a sesiynau

Tŷ Gwerin

Siopa

Dolenni

Y Degawd Cyntaf

Archif

 

 

 


DIGWYDDIADAU - 2016

Telynor Cymru 2016 yn dod oi ben eleni
Nod Telynor Cymru 2016 yw dysgu dull telynoru'r Sipiwn a chynnal cyngherddau ar draws Gymru i ddathlu genedigaeth John Roberts, Telynor Cymru yn 1816.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Clera 2016 am 5.00 yr hwyr ym Mlas Caerdeon, Bontddu ger Abermaw ar brynhawn dydd Sadwrn, Mawrth 19 yn ystod penwythnos preswyl Y Glerorfa.

Bydd Clera yn rhan o Tŷ Gwerin yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni eleni, o ddydd Sadwrn, Gorffennaf 30 tan ddydd Sadwrn Awst 6ed.
Bydd gweithdai/sesiynau a pherfformiadau gwerin bob dydd yn ogystal chystadleuthau offeryn gwerin a grŵp gwerin yn ystod yr wythnos. Cewch ragor o wybodaeth ar wefannau www.sesiwn.com a www.eisteddfod.cymru.
Y dyddiad cau am gystadleuthau eleni yw Mai 1af.

Ewch at wefan www.sesiwn.com i weld gweithdai a chlybiau alawon,
ac at ein gwefan www.alawoncymru.com am gasgliad o alawon Cymreig.

Y Glerorfa yw Cerddorfa Werin Cymru

cliciwch i chwyddo'r llun

Ffurfiwyd y Glerorfa i ddathlu dengmlwyddiant Clera yn 2006.
Bu'r Glerorfa yn flaenllaw fel rhan o dm Cymru yng Ngwyl pan Geltaidd Lorient yn 2008
ac yn chwarae mewn llawer o gyngherddau ar draws Cymru ers hynny.

Perfformiodd Y Glerorfa gyngerdd yn Nhŷ Siamas, Dolgellau ar nos Sadwrn Ionawr 24ain 2015.
Perfformiom mewn dau gyngerdd ar ddiwedd mis Mehefin yn ein taith haf 2015, un a drefnwyd gan Gyfeillion Ellis Wynne yn Ysgol Ardudwy, Harlech, a chyngerdd awyr-agored yn Plas Glyn-y-weddw yn Llanbedrog, ger Pwllheli.
Cynhaliom gyngerdd arall ar nos Sadwrn, Hydref 3 yn Neuadd Ogwen, Bethesda.

Cynhelir cwrs penwythnos preswyl 2016 y Glerorfa ym Mhlas Caerdeon, Bontddu, ger Abermaw o nos Wener, Mawrth 18 tan ddydd Sul, Mawrth 20. Disgwyliwn croesawu nifer o delynorion newyd yn sgl prosiect Telynor Cymru 2016.

Cysylltwch ni os hoffech drefnu cyngerdd neu berfformiad.

English >>>>

anfonwch e-bost yma
CLERA HEDDIW | Y DEGAWD CYNTAF | Y DELYN | Y CRWTH | Y FFIDIL | Y PIBGORN | Y PIBAU |
CYNGERDD Y GALERI | DOLENNI | DIGWYDDIADAU | NEWYDDION | YMAELODI A CHOFRESTRU
Safle gan Mercwri