Clera Heddiw

Offerynnau

Y Glerorfa

Digwyddiadau

Ymaelodi a Chofrestru

Telynor Cymru

Alawon i'w Chwarae

Gweithdai a sesiynau

Tŷ Gwerin

Siopa

Dolenni

Y Degawd Cyntaf

Archif

 

 

 


DIGWYDDIADAU - 2018

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Clera 2018 am 2.30yh ar brynhawn dydd Sul, Awst 5ed yn Craft in the Bay ar faes Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

Bu Gŵyl Dewi eleni yn llanast o herwydd y stormydd eira a ddaeth yn y bore ar ôl ychydig o ddiwrnodau oer iawn. Cafodd gorymdeithiau a sesiynau Gŵyl Dewi ar draws y wlad eu canslo gyad'r problemau trafnidiaeth a gododd oherwydd y stormydd.

Pasiodd y tywydd gwael ac ar ddydd Sadwrn Mawrth 24ain perfformiodd aelodau Clybiau Alawon De Cymru ddwy waith yn Atriwm mynediad newydd Sain Ffagan Amgueddfa Cymru.


Mae Clera yn rhan o Tŷ Gwerin bob blwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Cynhaliwyd Eisteddfod Caerdydd, o ddydd Sadwrn, Awst 4ydd tan ddydd Sadwrn Awst 11eg eleni, a'r flwyddyn nesaf, byddwn yn Llanrwst am Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy o ddydd Sadwrn Awst 3ydd tan ddydd Sadwrn Awst 10fed.
Bydd gweithdai/sesiynau a pherfformiadau gwerin bob dydd yn ogystal â: chystadleuthau offeryn gwerin a grŵp gwerin yn ystod yr wythnos. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan www.eisteddfod.cymru.

Y dyddiad cau am y cystadleuthau llwyfan, gan gynnwys unawdau a grwpiau lleisiol ac offerynnol yw Mai 1af.

Cliciwch yma i weld Cylchlythyr 2018
Cliciwch yma i weld Cylchlythyr 2017
Cliciwch yma i weld Cylchlythyr 2016

Mae ganddym ddwy erthygl diddorol ar y crwth ar ein gwefan:
Crwth olaf yr hen draddodiad

gan Stephen Jones, Sir Drefaldwyn
Darganfyddiad newydd am hen offeryn
gan Emyr Davies ac Emma Lile, Saint Fagan Amgueddfa Werin Cymru

Ewch at wefan www.sesiwn.com i weld gweithdai a chlybiau alawon,
ac at ein gwefan www.alawoncymru.com am gasgliad o alawon Cymreig.

Y Glerorfa yw Cerddorfa Werin Cymru

cliciwch i chwyddo'r llun

Ffurfiwyd y Glerorfa i ddathlu dengmlwyddiant Clera yn 2006.
Bu'r Glerorfa yn flaenllaw fel rhan o dîm Cymru yng Ngwyl pan Geltaidd Lorient yn 2008
ac yn chwarae mewn llawer o gyngherddau ar draws Cymru ers hynny.

Perfformiodd Y Glerorfa gyngerdd yn Nhŷ Siamas, Dolgellau ar nos Sadwrn Ionawr 24ain 2015.
Perfformiom mewn dau gyngerdd ar ddiwedd mis Mehefin yn ein taith haf 2015, un a drefnwyd gan Gyfeillion Ellis Wynne yn Ysgol Ardudwy, Harlech, a chyngerdd awyr-agored yn Plas Glyn-y-weddw yn Llanbedrog, ger Pwllheli. Cynhaliom gyngerdd arall ar nos Sadwrn, Hydref 3 yn Neuadd Ogwen, Bethesda.

Cysylltwch â ni os hoffech drefnu cyngerdd neu berfformiad.

English >>>>

anfonwch e-bost yma
CLERA HEDDIW | Y DEGAWD CYNTAF | Y DELYN | Y CRWTH | Y FFIDIL | Y PIBGORN | Y PIBAU |
CYNGERDD Y GALERI | DOLENNI | DIGWYDDIADAU | NEWYDDION | YMAELODI A CHOFRESTRU
Safle gan Mercwri