Clera Heddiw

Offerynnau

Y Glerorfa

Dolenni

Digwyddiadau

Ymaelodi a Chofrestru

Telynor Cymru

Alawon i'w Chwarae

Gweithdai a sesiynau

Tŷ Gwerin

Siopa

Dolenni

Y Degawd Cyntaf

Archif

 

 

 


DIGWYDDIADAU - 2018

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Clera 2017 am 4.00 yr hwyr yn yr ystafell cynadleddau ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mòn am 4.00 ar brynhawn dydd Mawrth, Awst 8fed.

Bu Gŵyl Dewi eleni yn llanast o herwydd y stormydd eira a ddaeth yn y bore ar ôl ychydig o ddiwrnodau oer iawn. Cafodd gorymdeithiau a sesiynau Gŵyl Dewi ar draws y wlad eu canslo gyad'r problemau trafnidiaeth a gododd oherwydd y stormydd.

Pasiodd y tywydd gwael ac ar ddydd Sadwrn Mawrth 24ain perfformiodd aelodau Clybiau Alawon De Cymru ddwy waith yn Atriwm mynediad newydd Sain Ffagan Amgueddfa Cymru.


Bydd Clera yn rhan o Tŷ Gwerin eto eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, o ddydd Sadwrn, Awst 4ydd tan ddydd Sadwrn Awst 11eg y byddwn yn trefnu'r Cyfarfod Blynyddol yno yn ystod yr wythnos.
Bydd gweithdai/sesiynau a pherfformiadau gwerin bob dydd yn ogystal â chystadleuthau offeryn gwerin a grŵp gwerin yn ystod yr wythnos. Cewch ragor o wybodaeth ar wefannau www.sesiwn.com a www.eisteddfod.cymru.

Y dyddiad cau am gystadleuthau, gan gynnwys unawdau a grwpiau lleisiol ac offerynnol yw Mai 1af.

Mae ganddym ddwy erthygl diddorol ar y crwth ar ein gwefan:
Crwth olaf yr hen draddodiad

gan Stephen Jones, Sir Drefaldwyn
Darganfyddiad newydd am hen offeryn
gan Emyr Davies ac Emma Lile, Saint Fagan Amgueddfa Werin Cymru

Ewch at wefan www.sesiwn.com i weld gweithdai a chlybiau alawon,
ac at ein gwefan www.alawoncymru.com am gasgliad o alawon Cymreig.

Y Glerorfa yw Cerddorfa Werin Cymru

cliciwch i chwyddo'r llun

Ffurfiwyd y Glerorfa i ddathlu dengmlwyddiant Clera yn 2006.
Bu'r Glerorfa yn flaenllaw fel rhan o dîm Cymru yng Ngwyl pan Geltaidd Lorient yn 2008
ac yn chwarae mewn llawer o gyngherddau ar draws Cymru ers hynny.

Perfformiodd Y Glerorfa gyngerdd yn Nhŷ Siamas, Dolgellau ar nos Sadwrn Ionawr 24ain 2015.
Perfformiom mewn dau gyngerdd ar ddiwedd mis Mehefin yn ein taith haf 2015, un a drefnwyd gan Gyfeillion Ellis Wynne yn Ysgol Ardudwy, Harlech, a chyngerdd awyr-agored yn Plas Glyn-y-weddw yn Llanbedrog, ger Pwllheli. Cynhaliom gyngerdd arall ar nos Sadwrn, Hydref 3 yn Neuadd Ogwen, Bethesda.

Cysylltwch â ni os hoffech drefnu cyngerdd neu berfformiad.

English >>>>

anfonwch e-bost yma
CLERA HEDDIW | Y DEGAWD CYNTAF | Y DELYN | Y CRWTH | Y FFIDIL | Y PIBGORN | Y PIBAU |
CYNGERDD Y GALERI | DOLENNI | DIGWYDDIADAU | NEWYDDION | YMAELODI A CHOFRESTRU
Safle gan Mercwri